بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه واگذاری بخش های درمانی (دیالیز، نوزادان )باحضورمهندس توسل ،مدیریت بیمارستان وسایراعضاء دردفتر ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.

دراین جلسه کلیه راهکارها وشرایط اختصاصی موردبحث وگفتگو قرارگرفت وجلسه تکمیلی سه شنبه هفته آینده درمحیط بیمارستان برگزار می گردد.