بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه برنامه ریزی وهماهنگی هفته سلامت باحضورمدیران امورعمومی ومدیرخدمات پرستاری ومامایی ،باشعار هفته سلامت سال 98"مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت "دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارگردید.

دراین جلسه هرکدام ازحاضرین درجلسه برنامه های خود رابرای هفته سلامت پیشنهاد دادند.

روزشمارهفته سلامت به شرح ذیل می باشد:

یکشنبه 98/2/1 دسترسی عادلانه به خدمات سلامت 

دوشنبه 98/2/2 آموزش رکن سلامت 

سه شنبه 98/2/3 مشارکت اجتماعی وسلامت 

چهارشنبه 98/2/4 مراقبت های اولیه بهداشتی وسلامت روان

پنج شنبه 98/2/5 سلامت درحوادث وبحران 

جمعه 98/2/6 سبک زندگی سلامت محور

شنبه 98/2/7 سلامت ،جمعیت وخانواده