بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

برمنتظران این خبرخوش برسانید

کامشب شب قدراست همه قدربدانید

با نور نوشتند به پیشانی خورشید 

ماهی که جهان منتظرش بود درخشید

حضرت مهدی (عج) درسحرگاه جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری قمری درشهرسامرا درعصرخلافت معتمد عباسی چشم به جهان گشود.نام ایشان محمد بن الحسن وکنیه اش ابوالقاسم  می باشد.شب این میلاد خجسته را "شب برات "شب مبارک "شب رحمت " می خوانند.

داستان تولد امام زمان (عج) ازمعجزات خداونداست ، زیراحضرت قائم آخرین منجی بشریت ویاورمستضعفان ،جهان رابا نور وجودخویش زینت بخشیده اند. حضرت فرزند امام حسن عسکری (ع) یازدهمین امام شیعیان ونرجس خاتون ازفرزاندان قیصر روم بود.

امام مهدی (عج) : ((چگونگی بهره مندی ازوجود من دردوران غیبتم ، همچون بهره ای است که از خورشید می برند، آن گاه که ابر رااز دیدگان نهان می کند.))