بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): بمناسبت هفته ارتقاء سلامت نشستی پیرامون خود مراقبتی باحضور خانم مرادی مدیرخدمات پرستاری ومامایی  با پرسنل این بیمارستان درسالن کنفراس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) انجام شد.

دراین نشست مدیرخدمات پرستاری ومامایی  نکاتی را دررابطه با خود مراقبتی درهفته سلامت مطرح نمودند.