بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه بازدید مدیریتی ایمنی بیماربخش ccu، باحضور تیم مدیریتی بیمارستان وپرسنل بخش ccu دردفتر دکترپاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)تشکیل گردید.

دراین جلسه پرسنل با آگاهی ازاهمیت ایمنی بیمار مواردرامطرح نمودند ومقررگردید به ترتیب الویت مواردبرطرف وایمنی بیمار ارتقاء یابد.