بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته مرگ ومیر 59-1ماهه با حضورریاست بیمارستان ،کارشناسان معاونت درمان وکارشناس معاونت بهداشتی واعضاء کمیته دردفترریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.

دراین جلسه چهارپرونده مرتبط با مرگ ومیرکودکان بررسی گردید.