بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته طب انتقال خون باحضور ریاست بیمارستان ،کارشناس معاونت درمان واعضاء کمیته دردفتر دکترپاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل شد.

دراین کمیته موارد مرتبط با بانک خون وهموویژیلانس  مطرح گردید و اعضاء به بحث وگفتگو پرداختند.