بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : نشست صمیمانه دکترپاکدامن ریاست بیمارستان وخانم مرادی مدیرخدمات پرستاری ومامایی بادانشجویان پزشکی درسالن آمفی تئاتر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارگردید.

دراین نشست دانشجویان پزشکی مشکلات ودغدغه های خود رابا بخش های درمانی وپاراکلینیک مطرح نمودند.

دکترپاکدامن وخانم مرادی به سوالات دانشجویان پاسخ داده و مقررشد ،یکسری موارد توسط خانم مرادی پیگیری گردد.