بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

با توجه به شروع فصل گرماوازدیاد فعالیت حشرات ،بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)سم پاشی گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): مهندس مجتبی کرمی منش مسوول بهداشت محیط بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت : باتوجه به شروع فصل گرما وافزایش فعالیت وتکثیربند پایان علاوه براستفاده از روش های فیزیکی وبهسازی محیط ،استفاده روش شیمیایی نیزمد نظرقرارگرفت ، درهمین راستا کلیه بخش ها ،سرویس های بهداشتی ومحوطه اطراف درهای ورودی به بیمارستان موردسم پاشی قرارگرفت.

کرمی منش ادامه داد: کلینیک ویژه تخصصی زنده یاد هومن دستغیب -یاسایی نیزقبل ازشروع به کاربه صورت کامل سم پاشی گردید.