بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) :  دکترخالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ازبهره برداری اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا بازدید نمودند.

این بازدید که از قسمت های مختلف اورژانس جدید بیمارستان انجام گرفت ،عیادت ازبیماران بستری ، روند ارایه خدمات درمانی ورضایتمندی مراجعین موردبررسی قرارگرفت.

درپایان اززحمات کادردرمانی قدردانی نمود.

ارایه خدمات در بخش اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)   از اول هفته جاری آغاز شده است.