بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته زایمان طبیعی وترویج تغذیه باشیرمادر باحضور ریاست بیمارستان واعضاء کمیته در دفتر ریاست بیمارستان برگزارشد.

درآیین بزرگداشت روزجهانی ماما وپنجمین جشنواره ترویج زایمان طبیعی که باحضور وزیربهداشت درمان وآموزش پزشکی برگزارشد، ازبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا درکسب عنوان بیمارستان برتر درزمینه زایمان طبیعی معرفی وتقدیرگردید.

دکترپاکدامن اززحمات وتلاش همکاران درجهت کسب عنوان بیمارستان برتر تقدیرو تشکرکردند وتاکید نمودند: باید همیشه در راستای ارایه خدمات هدفمند جهت ارتقاء سلامت مادران ونوزادان گام برداشت .