بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درفروردین ماه 98

 

دکترعبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساگفت : درماه گذشته بیمارستان یک بخش باضریب اشغال تخت بالای 100درصد وپنج بخش بیمارستان باضریب اشغال تخت بین 70تا80درصد راتجربه نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش اشغال تخت درسال جاری ،ریاست بیمارستان به تشریح بخش های مختلف بیمارستان درفروردین ماه سال جاری پرداخت.

دکترپاکدامن با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظردرفروردین ماه سال جاری به بالای 341.77 درصد رسید افزود: بخش های داخلی با 80.04درصد ، پس اززایمان با 78.11 درصد، زایشگاه با 73.39 بالاترین اشغال تخت رابه خوداختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش NICU با22.12 درصد می باشد.

سایرفعالیت بخش های بیمارستان درقالب نمودار به شرح ذیل می باشد:

1111
2222
3333