بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج): جلسه بازدید مدیریتی ایمنی بیمار بخش POST CCU باحضور تیم مدیریتی وپرسنل بخش پست سی سی یو دردفتر ریاست بیمارستان تشکیل گردید.

درابتدای جلسه مصوبات و موارد بازدید مدیریتی جلسه قبل ونتایج پیگیری قرائت گردید.

دراین بازدید اهداف ودستورالعمل بازدید مدیریتی ایمنی بیمار (واکراند) بیان شد واعضاء به بحث وگفتگو پرداختند.