بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه واگذاری وحل مشکلات پارکینیگ همراهان بیماران باحضوردکترپاکدامن  ریاست بیمارستان وسایر اعضاء دردفتر ریاست دانشگاه برگزارگردید.

دراین جلسه کلیه مشکلات موجود درپارکینگ ونارضایتی های عمومی مردم بحث وگفتگو شد وراهکارهای لازم داده شد.