بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج): دکترپاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)به نمایندگی ازهیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا طی بازدید شبانه ازمرکز اورژانس 115،بیمارستان دکترعلی شریعتی واورژانس جدید بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ،روند ارایه خدمات درمانی ورضایتمندی مراجعین رامورد بررسی قراردادند واز زحمات بی دریغ کادر درمانی دراین ماه مبارک رمضان قدردانی کردند.