بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): اعزام سه مصدوم سقوط ازارتفاعات کوه طی چند روزگذشته که بدلیل صعب العبوربودن مسیر و عدم دسترسی به مصدوم ، توسط بالگرد اورژانس هوایی جهرم باهماهنگی اورژانس 115فسا وبا توجه به اینکه بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا یکی از مجهزترین بیمارستانهای کشوربا کادری مجرب ودستگاههای پیشرفته می باشد به این بیمارستان منتقل شدند.

این مصدومین سریعا توسط پرسنل اورژانس بیمارستان ازبالگرد اورژانس هوایی جهرم تحویل گرفته شدند ،پرسنل ومتخصصین طب اورژانس با آمادگی کامل به مصدومین رسیدگی نمودند واقدامات لازم جهت تشخیص وروند درمانی بیماران را انجام دادند.

این مصدومین سقوط از ارتفاعات کوه که هرسه آقا بودند درتاریخ های  98/02/22( 45ساله کوه تنگه مجد)، 98/02/24(44ساله کوه گردنه خفرجهرم ) و98/02/25(58 ساله کوه دز ) به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) منتقل شدند.

درحال حاضر باتلاش به موقع پزشکان وپرسنل اورژانس حال مصدومین رضایت بخش می باشد و برای ادامه خدمات تکمیلی به بخش بستری جراحی مردان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) منتقل شدند.