بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

مسوول هماهنگی اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با فداکاری خانواده مرحوم شاکر، اعضای شادروان احد شاکر ساکن نی ریز  که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهداء شد.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): راضیه آسوده افزود: مرحوم شاکر پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و با فداکاری و رضایت خانواده ایشان با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز به بیمارستان بوعلی شیرازی اعزام و تحت عمل جراحی و جداسازی اعضاء قرار گرفت.
مسوول هماهنگی اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا ادامه داد: دوکلیه، کبد، پانکراس و روده کوچک وی جداگردید وبه بیماران درانتظارپیوند اهداء شد.
راضیه آسوده گفت : عمل جداسازی اعضای اهدایی بیماران مرگ مغزی بعد از رضایت خانواده باهمکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) انجام می گردد.با توجه به برداشتن روده کوچک درشیراز ،مرحوم شاکربه شیرازاعزام شد.
وی بیان کرد: این دومین اهداء عضو در سال 98 در بیمارستان فوق تخصصی حضرت ولی عصر(عج) شهرستان فسا می باشد.