بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته 724(سکته مغزی )باحضور ریاست بیمارستان وسایراعضاء کمیته دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)تشکیل گردید.

درابتدای جلسه آقای حامد مرادی دبیرکمیته 724 آمارمربوط به بیماران را ارائه دادند.

اهم موضوعات مطرح شده دراین کمیته آموزش های همگانی واطلاع رسانی عمومی بود که مقررگردید ازطریق های مختلف (بنر،بهداشت ،اورژانس ومساجد)اطلاع رسانی های لازم صورت گیرد.