بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه مدیریت خطا وخطر باحضور آقای مهندس مهدی بهزادی کارشناس مدیریت خطربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)وسایر اعضاء دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارگردید.

دراین جلسه به بحث درخصوص تجزیه وتحلیل ریشه ای خطا (RCA) وموارد مرتبط پرداخته شد.