بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):همایش فشارخون باحضورریاست ،مدیریت وکارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)،بیمارستان دکترعلی شریعتی واورژانس 115وبا هماهنگی سوپروایزورآموزشی درسالن آمفی تئاتر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.

ابتدای جلسه با تلاوت قرآن کریم شروع شد.سخنرانان این همایش آقایان دکترالکامل متخصص بیمارهای قلب وعروق ،دکترپاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)،دکترغافری متخصص مغزواعصاب ودکتربیژنی دکترای تخصصی پرستاری که دررابطه با اهمیت کنترل فشارخون ،عوارض قلبی ومغزی فشارخون و روش صحیح چک فشارخون صحبت کردند.

درحاشیه این مراسم ،فشارخون تعدادی ازهمکاران ثبت وفرم مربوط به اطلاعات خوداظهاری تکمیل گردید.