بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):کارگاه آموزشی احیاء قلبی -ریوی پیشرفته ،باتدریس آقای حیدری کارشناس ارشد تکنولوژی گردش خون  بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)جهت پرسنل بخش اورژانس باهماهنگی سوپروایزورآموزشی برگزارگردید.

دراین کارگاه ابتدا پرسنل اورژانس به صورت تئوری با انواع آریتمی های خطرناک ،تکنیک صحیح ماساژ قلبی وبازکردن راه هوایی آشنا شدند.

درپایان تک تک پرسنل بامولا ژ به صورت عملی به تمرین پرداختند.