بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):درتاریخ 98/03/21باهماهنگی معاونت آموزشی سومین کارگاه پزشکی قانونی با موضوع مسئولیت حرفه ای با تدریس دکتر سعید غلام زاده مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس درسالن آمفی تئاتربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.

دراین کارگاه مطالبی با موضوعات مسئولیت های اخلاقی ،قانونی ، انتظامی ، تخلفات صنفی شاغلین حرف پزشکی ،جرائم عمد ،غیرعمد یاشبه عمد، خطای محض ،قصوروتخلف پزشکی ،رضایت وبرائت بحث گردید.

گفتنی است که دراین کارگاه پزشکان ( متخصص -عمومی -دستیاران ) ،پرسنل درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج)ودکترعلی شریعتی ، اوژانس 115، معاونت درمان ودانشجویان (پزشکی وپرستاری )شرکت نمودند.