بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دراردیبهشت 98

 

دکترعبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساگفت : درماه گذشته بیمارستان چهاربخش با ضریب اشغال تخت بالای 100درصد وپنج بخش بیمارستان با ضریب اشغال تخت بین 80تا100درصد را تجربه نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) : درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش اشغال تخت درسال جاری ، ریاست بیمارستان به تشریح بخش های مختلف بیمارستان در اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت .

دکتر پاکدامن با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش  fast track (اورژانس سرپایی )دراردیبهشت ماه سال جاری به بالای 338.50 درصد رسید افزود : بخش های اورژانس تحت نظربا 259.68 درصد ، جراحی مردان  103.12درصد ،جراحی عمومی زنان با 100.22درصد ،ICU با 97.98 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خود اختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش نوزادان با 28.06 درصد می باشد.

سایرفعالیت بخش های بیمارستان درقالب نمودار به شرح ذیل می باشد : 

fasa5555 2
nnnnnnnn2
nnnnnnnn3