بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته ایمنی بیمار و RCA (ریشه یابی خطا) با حضور ریاست بیمارستان و صاحبین فرایند دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل جلسه داد.

دراین کمیته درخصوص عفونت پس از سزارین بیماربحث وگفتگو شد .مقرر گردید دستورالعمل ها مجددا جهت همکاران ارسال شود وقبل ازدادن آنتی بیوتیک به بیماران حتما از زخم ، کشت فرستاده شود تانوع میکروب و آنتی بیوگرام مشخص شود.

درادامه مکاتبات لازم با بهداشت جهت مراقبتهای دوران بارداری انجام گردد وهمکاران بخش قبل از ترخیص آموزشهای لازم را ارائه دهند.