بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید مدیر داخلی و جانشین مدیر امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از واحدهای مختلف بیمارستانبازدید مدیر داخلی و جانشین مدیر امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از واحدهای مختلف بیمارستان
  • بازدید مدیر داخلی و جانشین مدیر امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از واحدهای مختلف بیمارستانبازدید مدیر داخلی و جانشین مدیر امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از واحدهای مختلف بیمارستان
  • بازدید مدیر داخلی و جانشین مدیر امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از واحدهای مختلف بیمارستانبازدید مدیر داخلی و جانشین مدیر امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از واحدهای مختلف بیمارستان
  • بازدید مدیر داخلی و جانشین مدیر امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از واحدهای مختلف بیمارستانبازدید مدیر داخلی و جانشین مدیر امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از واحدهای مختلف بیمارستان
  • بازدید مدیر داخلی و جانشین مدیر امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از واحدهای مختلف بیمارستانبازدید مدیر داخلی و جانشین مدیر امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از واحدهای مختلف بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) :درراستای برنامه اعتباربخشی سال98، مدیر داخلی وجانشین امور عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)از واحد های مختلف این بیمارستان  بازدید کردند.

در این بازدید که به مدت دو ساعت به طول انجامید مدیر داخلی  و مدیر امور عمومی بیمارستان از واحدهای لاندری، آشپزخانه، تاسیسات، سردخانه و اتاق سوگ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید کردند و ضمن قدردانی از زحمات کارکنان بر تلاش بیشتر مجموعه برای ارایه خدمات بهتر به بیماران و همراهان آنها تاکید نمودند.