بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانیبازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانی
  • بازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانیبازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانی
  • بازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانیبازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانی
  • بازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانیبازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانی
  • بازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانیبازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانی
  • بازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانیبازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانی
  • بازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانیبازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانی
  • بازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانیبازدید تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : در راستای اعتبار بخشی سال 98 ، آقای علیپور مدیر داخلی بیمارستان به همراه مدیران امور عمومی ، مسوول خدمات ، مسوول تاسیسات و مسوول بهداشت عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از بخش های درمانی بیمارستان بازدید کردند.

در این بازدید رضایتمندی بیماران و مراجعین ، مشکلات بیماران ، نحوه ارایه خدمات و نحوه عملکرد پرسنل مورد ارزیابی قرار گرفت و بر  تلاش برای کاهش مشکلات و افزایش کیفیت ارایه خدمات به بیماران تاکید شد.