بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) : آقای آزرم جانشین مدیر امور عمومی و مسوول روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از کلینیک تخصصی شهید دستغیب بازدید نمودند.

در این بازدید رضایتمندی و مشکلات مراجعین و نحوه ارایه خدمات مورد ارزیابی قرار گرفت.