بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : مدیر داخلی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) به همراه تیم مدیریتی بیمارستان در ادامه بازدیدهای دوره ای خود از واحد های آشپزخانه ، انبار مرکزی ، واحد درآمد و کلینیک دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)  بازدید کردند.

آقای علیپور هدف از این بازدید ها را بررسی رضایتمندی ، مشکلات مراجعین و تسریع در امور مربوط به بیماران عنوان کردند.