بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا : کمیته زایمان طبیعی و ترویج تغذیه با شیر مادر با حضور ریاست بیمارستان و سایراعضاء تشکیل جلسه داد.

در ابتدای جلسه آمار زایمان طبیعی و سزارین توسط خانم عابدی قرائت شد و اعضا به بحث و گفتگو در خصوص اهداف و دستورالعمل جلسه پرداختند.

با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر و آموزش مادران تاکید گردید.