بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه بازدید مدیریتی ایمنی بیماربخش اطفال و نوزادان با حضورمدیرداخلی و سایراعضاء دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل شد.

دراین جلسه دستورالعمل واهداف بازدید مدیریتی ایمنی بیماربیان گردید وازهمکاران خواسته شد به مواردی اشاره نمایند که باعث طولانی شدن طول مدت بستری می شود یا ایمنی بیمار را به خطر می اندازد وارائه راهکار وپیشنهادات جهت ارتقاء سطح ایمنی و کاهش خطر باشد، همکاران دراین موارد به  بحث وگفتگو پرداختند.