بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): درتاریخ 98/04/18 مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازفروشگاه این بیمارستان بازدید نمودند.

طی بازدید از فروشگاه این مرکز به دلیل عدم ارایه رسید خرید به مشتری وتخلفات مشهود دیگر با هماهنگی آقای تواضعی دادستان شهرستان واداره بازررسی اصناف ،جهت پلمپ فروشگاه و بررسی صلاحیت طرف قرارداد اقدام گردید.