بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)در خرداد 98

 

دکترعبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا گفت : درماه گذشته بیمارستان چهاربخش باضریب اشغال تخت بالای 100درصد وسه بخش بیمارستان با ضریب اشغال بین 80تا100 درصد راتجربه نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش اشغال تخت درسال جاری ،ریاست بیمارستان به تشریح بخش های بیمارستان در خردادماه سال جاری پرداخت .

دکتر پاکدامن با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش fast track (اورژانس سرپایی )در خردادماه سال جاری به بالای 303.23 درصد رسیدافزود: بخش های اورژانس تحت نظر 177.42 درصد ،جراحی مردان 102.37 درصد ،جراحی عمومی زنان 100.85 درصد ،بالاترین اشغال تخت رابه خود اختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش نوزادان با 37.10 درصد می باشد.

سایرفعالیت بخش های بیمارستان درقالب نمودار به شرح ذیل می باشد:

dddd1
dddd2JPG
dddd3