بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : دکترخالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی به همراه دکترسهراب پورمعاونت درمان با حضور دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج )جهت مرتفع نمودن مشکلات اورژانس جدید تشکیل جلسه دادند.

درابتدای جلسه مشکلات اخیر توسط دکترسهراب پور بیان گردید که حاضرین نقطه نظرات خود را جهت رفع  مشکلات بازگو کردند.

درادامه جلسه دکترخالقی گفت :اورژانس مهمترین رکن هربیمارستان می باشد وخواستار استفاده هرچه بهتر ازظرفیتهای موجود  و رفع نواقص گردید.

درپایان دکترسهراب پوربه همراه ریاست و تیم مدیریتی بیمارستان ازبخش اورژانس قدیم بازدید و تصمیم گیری لازم درخصوص راه اندازی ICU داخلی اتخاذ گردید.