بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): میلادامیرپورمسوول هماهنگی جراحی قلب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت  : بیمارخانمی 65 ساله با تنگی نفس شدید و با سابقه تنگی دریچه میترال که 25 سال پیش تحت عمل جراحی ترمیم دریچه میترال قرارگرفته بود به اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)مراجعه نمود.

دکتررضا خواجه فوق تخصص جراحی قلب بیان کرد: پس ازانجام  اکو ازراه مری ،تنگی شدید دریچه میترال ونارسایی دریچه سه لتی  مشاهده گردید که برای تشخیص دقیق تر آنژیوگرافی انجام گرفت ،که نتیجه آن نرمال بود.اما با توجه به بی نظمی درنوارقلب های بیمار و سابقه عمل جراحی ترمیم دریچه میترال در25سال پیش ، بیمار دچارچسبندگی درناحیه قفسه سینه  گردیده بود.

دکترخواجه افزود: با وجود ریسک بالا و شرایط پرخطر، بیمارجهت عمل قلب باز به اتاق عمل منتقل و تحت عمل  تعویض دریچه میترال وترمیم دریچه سه لتی قلب قرارگرفت  که عمل جراحی 6 ساعت به طول انجامید وعمل بیمار موفقیت آمیزبود.

وی بیان داشت :وضعیت جسمانی بیمار بعدازعمل رضایت بخش بود و بیماربعداز هفت روز مراقبت دربخش ICU قلب با بهبودی کامل ازبیمارستان ترخیص گردید.