بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج):با هماهنگی کارشناس بحران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با پایگاه اورژانس هوایی  جهرم کارگاه آموزشی آشنایی با کد350 و تحویل یا دریافت بیمارازبالگرد با تدریس آقایان رحمانیان مسوول پایگاه هوایی  و نیکبخت مسوول EOC  دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برای گروههای هدف برگزارگردید.
دراین کارگاه پرسنل با دستورالعملهای ایمنی واستاندارد اعزام هوایی آشنا گردیدند.