بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) : با توجه به اهمیت تحلیل ریشه ای خطا ، کمیته ایمنی بیمار با موضوع RCA یک مورد بیمار بخش CCU با حضور دکتر پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)، دکتر الکامل مدیر گروه و رییس بخش قلب و صاحبین فرآیند دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.

در این کمیته اعضاء به بحث و گفتگو و ارایه راهکار و پیشنهاد در خحصوص کاهش خطا و پیشگیری از وقوع خطا پرداختند.

خانم آبادی کارشناس ایمنی معاونت درمان بر اهمیت اجرایی شدن راهکارهای پیشگیری از خطا تاکید کرد.