بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) : با فداکاری خانواده فسایی ، کبد زنده یاد لاله قلی زاده که به علت ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود، به بیمار نیازمند اهداء شد.
خانم راضیه آسوده مسوول هماهنگی اهدا عضو بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) گفت : مرحومه قلی زاده پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و با فداکاری و رضایت خانواده ایشان در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عمل جراحی و جداسازی عضو قرار گرفت. 
مسوول هماهنگی اهداء عضو بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ادامه داد: کبد وی در این بیمارستان جداسازی و برای پیوند به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز منتقل شد. 
وی بیان کرد: الگو قرار دادن و درس گرفتن از ایثار ماندگار خانواده های اهداء کننده عضو یکی از بزرگترین و مهم ترین دستاوردهای اینگونه اقدامات است چرا که با اهداء کردن اعضای عزیزان خویش زندگی دوباره را به بیماران نیازمند عضو هدیه داده اند .
این چهارمین اهداء عضو در سال جاری در بیمارستان فوق تخصصی حضرت ولی عصر(عج) فسا می باشد.