بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) : دوره ی آموزشی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی دربیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا برگزار شد.

دکتر ابوالحسن رضاییان مسوول واحد فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت : دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه توسط واحد فیزیک کل دانشگاه و با همکاری مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز برای 80 نفر از مسوولین فیزیک بهداشت ، کارشناسان رادیولوژی و مراکز تصویربرداری پزشکی ، پرستاران آنژیوگرافی و کارشناسان اتاق عمل در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا برگزار گردید.

این دوره برای ارتقای سطح آگاهی کارکنان با دستگاه های پرتوساز مانند رادیولوژی، فلورسکپی، ماموگرافی، سی تی اسکن، رادیوتراپی، آنژیوگرافی و یا C-Arm و دستگاه های تصویربرداری پزشکی هسته ای و به منظور استفاده بهینه و درست از این سیستم ها برای کاهش پرتوگیری کارکنان مراکز و مردم (بویژه بیماران) و استفاده در آزمون های رایج این حوزه برگزار شد.

این دوره زیر نظر خانم دکتر سرشوق و دکتر کریمی اساتید مجرب بخش مهندسی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز به مدت یک هفته در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) برگزار گردید.