بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درتیرماه 98

 

دکترعبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا گفت :درماه گذشته بیمارستان سه بخش باضریب اشغال تخت بالای 100درصد وپنج بخش بیمارستان باضریب اشغال بین 80تا 100درصد را تجربه نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج):درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش اشغال تخت درسال جاری ،ریاست بیمارستان به تشریح بخش های بیمارستان درتیرماه سال جاری پرداخت.

دکترپاکدامن با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظر درتیرماه سال جاری به بالای 214.68 درصد رسید افزود: بخش های جراحی مردان 109.68درصد ، جراحی عمومی زنان 105.70 درصد ، پس از زایمان 92.63 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خوداختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش نوزادان با 41.61 درصد می باشد.

سایر فعالیت  بخش های بیمارستان  درقالب نمودار به شرح ذیل می باشد :

ddddd
ss2
ss4