بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): دکتر عبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درپیامی زاد روز حکیم بوعلی سینا وروزپزشگ راتبریک گفتند: 

متن پیام به شرح ذیل می باشد : 

باسمه تعالی 

یکم شهریور زاد روز حکیم وطبیب ایرانی بوعلی سینا که روز پزشک نام نهاده شده رابه یکایک شما همکاران پزشک ودندانپزشک که غایت تلا شتان کاهش درد و رنج بیماری است ویا زدودن غم ازرخسار جسمی دردمند ،دیدن اشک شوق و شادمانی مادری درلبخند بهبودی فرزندش صمیمانه تبریک می گویم و برایتان آرزوی توفیق و شادکامی دارم و بابت سعی وافرتان تشکر وامتنان خود راتقدیم می نمایم .روزتان مبارک 

دکترعبدالعلی پاکدامن 

ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)