بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : دکترجمشیدی معاون توسعه ودکترسهراب پورمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بهمراه مدیران بیمارستان ، ضمن عیادت  از آیت الله نظام ، روند درمانی ایشان را مورد بررسی قراردادند و برایشان ازخداوند منان خواستارشفای عاجل شدند.

آیت اله محمدباقرنظام به علت بیماری از دو م شهریورماه در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا بستری شده اند.