بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزاری مراسم روح بخش زیارت عاشورا دردهه اول محرم ؛بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

نمازخانه بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) میزبان دوستداران اهل بیت (ع) بود تا با زمزمه پرفیض زیارت عاشورا ارادتشان رابه خاندان عصمت وطهارت (ع) ابرازنمایند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری سید وسالارشهیدان امام حسین (ع)، مراسم روح بخش زیارت عاشورا همراه با نوحه وعزاداری هر روز ساعت 7:30 صبح باحضور مدیران وکارکنان درنمازخانه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.

درپایان مراسم همکاران میهمان سفره اطعام اباعبدالحسین (ع) بودند.