بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کنفراس حقوق گیرنده خدمت با تدریس آقای امید رضا اکبرپور کارشناس ارشد ژنتیک طی دو جلسه جهت کلیه پرسنل دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.

فایل حقوق گیرنده خدمت را می توانید ازبخش پیوست دریافت نمایید.

پیوست ها:

کنفراس حقوق گیرنده خدمت.pdf حجم فایل:208.74 کیلوبایت