بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درمردادماه 98

 

دکترامیرانصاری ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا گفت :درماه گذشته بیمارستان ،سه بخش باضریب اشغال تخت بالای 100درصد و سه بخش بیمارستان باضریب اشغال بین 80تا 100درصد را تجربه نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج):درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش اشغال تخت درسال جاری ،ریاست بیمارستان به تشریح بخش های بیمارستان درمردادماه سال جاری پرداخت.

دکترانصاری  با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظر درمرداد سال جاری به بالا 195.97 درصد رسید افزود: بخش های جراحی عمومی زنان   103.12درصد ، جراحی مردان 100.86درصد ، پس از زایمان 86.18 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خوداختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش اورژانس اطفال  با 29.84 درصد می باشد.

سایر فعالیت بخش های بیمارستان درقالب نمودار به شرح ذیل می باشد :

ccc2
ccc1
ccc3