بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : سازمان بهداشت جهانی برای اولین بار روز 17سپتامبر 2019 میلادی مطابق با 26 شهریور 98 را بعنوان"World Patient Safety Day "روز جهانی ایمنی بیماراعلام نموده است .جهت گرامیداشت این روز ازبرنامه ها وفعالیتهای صورت گرفته با هدف افزایش آگاهی و ارتقاء ایمنی بیمار دربخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط دکتر سهراب پور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا، ریاست ومدیران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید بعمل آمد.

درراستای اعتلای فرهنگ ایمنی بیمارو نشرآن ، در" روزجهانی ایمنی بیمار" فعالیتهای ذیل صورت گرفت .

  • برپایی ایستگاه ایمنی بیماردر ورودی بخش ها ی بستری و ارایه پمفلت های آموزشی ایمنی بیمار به مراجعین 
  • تهیه و توزیع بنر و پوسترهای مرتبط باروزجهانی ایمنی بیماردر بخش ها
  • کودکان بستری دربخش اطفال با دردست داشتن بادکنک هایی حاوی پیام های ایمنی بیمار ، شعار روز ایمنی بیمار را بیان و شست وشوی صحیح دست را انجام دادند و درپایان هدایایی به آنان  اهداء شد.
  • پرسنل بخش داخلی با توجه به اینکه ایمنی بیمار ازشست وشوی دست شروع می شود به صورت همزمان روش شست وشوی دست را انجام دادند.
  • مواردمرتبط با ایمنی بیماربخصوص شست وشوی صحیح دست  به بیماران وهمراهان آنان دربخش جراحی مردان  آموزش داده شد واثربخشی این آموزش  ازطریق انجام شست وشوی دست توسط بیمار موردبررسی قرارگرفت و جهت تقدیر و ترغیب بیماران محلول جیبی شست و شوی دست اهداء شد.
  •  کلیه موازین ایمنی بیمار و رضایتمندی دربخش دیالیز مورد بررسی قرارگرفت که بیماران وهمراهان بیماران ازتجهیزات ، پرسنل وآموزشهای داده شده رضایت کامل داشتند.
  •  به بیماران درباره مسائل مرتبط با مراقبت سلامت ، مراقبت ازنوزاد و مراقبت پس از زایمان دربخش زنان و زایمان آموزش داده شد.
  • کلاس آموزشی زایمان فیزیولوژیک با موضوع ایمنی دربارداری جهت مادران  باردار دربخش زایشگاه برگزارشد.

گفتنی است است که درراستای ارتقاء ایمنی بیمار کنفراسهایی دربخش های اورژانس ، اورژانس اطفال و جراحی زنان برای پرسنل برگزارشد.