بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج): اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی پرستاران درچهارایستگاه با هماهنگی واحد آموزش بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بصورت عملی برگزارگردید.

دراین آزمون مهارتهای شغلی ،ارتباطی وعمومی پرستاران ازجمله انجام احیاء پیشرفته ،کاربا دی سی شوک ،مراقبت ازاتصالات ،کاربا ونتیلاتور ،آشنایی با داروها ،هموویژلانس ،اخلاق حرفه ای ،ارتباط موثر وایمنی بیمار موردارزیابی قرارگرفت.