بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درشهریورماه 98

 

ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گفت : درماه گذشته بیمارستان ، دوبخش باضریب اشغال تخت بالای 100 درصد و چهاربخش بیمارستان با ضریب اشغال 80 تا 100درصد را تجربه نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ؛ درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان و اشغال تخت درسال جاری ، دکتر امیر انصاری به تشریح بخش های بیمارستان در شهریور ماه سال جاری پرداخت .

دکتر انصاری با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظر درشهریور سال جاری به بالای 183.23 درصد رسید افزود: بخش های جراحی عمومی زنان 107.10درصد ، جراحی مردان 99.14 درصد ، پس از زایمان 88.48 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خود اختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش اورژانس اطفال 29.35 درصد می باشد.

سایرفعایت بخش های بیمارستان درقالب  نموار به شرح ذیل می باشد: 

ddddd2
ddddd1
ddddd3