بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98
  • حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98
  • حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98
  • حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98
  • حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98
  • حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98
  • حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98حضورمسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا همگام بامردم شریف در راهپیمایی پرشور 13 آبان 98

همزمان با 13آبان روز ملی مبارزه با اسکتبار جهانی ،مسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)همگام با اقشارمختلف مردم ،دانشجویان ،دانش آموزان ومسوولان شهرستان در راهپیمایی حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ روز 13آبان درتقویم بعنوان روز مبارزه با اسکتبار نام گذاری شده ،این روز یادآور سه واقعه مهم تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه درسال 1343 ، کشتار دانش آموزان درسال 1357 ،تسخیر لانه جاسوسی درسال1358می باشد که نمی توان هیچ یک را ازنظر اهمیت نسبت به دیگری اولی تردانست چرا که هرکدام در زمان وقوع ، تاثیرگذاری خاص خود راداشته و شرایط رابه نحوی تغییر داده اند.