بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

باحضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا ، ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بمناسبت روز رادیولوژی ازکارکنان واحد تصویربرداری این بیمارستان تقدیر گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا ؛ 17آبان مصادف با 8 نوامبر سالروز کشف پرتوایکس روزجهانی رایولوژی نامگذاری شده است ، بهمین مناسبت  دکترسهراب پور ، دکترانصاری ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ضمن تبریک این روز با اهداء گل وشیرینی ازکارکنان تصویربرداری بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) تقدیر بعمل آوردند.