بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : دردومین روز نوروز دکترغلامپور معاون آموزشی ،خانم زگردی مشاور ورییس دفترریاست دانشگاه علوم پزشکی ومسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازبخشهای درمانی ،غیردرمانی وپاراکلینیک بازدید نمودند وضمن تبریک سال نو ازحمات پرسنل این بیمارستان قدردانی نمودند.